menu

Het verhaal achter Quadra®

Traditionele woningbouw heeft weinig innovatie ondergaan, waardoor het moeilijk is om aan de wensen van toekomstige gebruikers te voldoen. Het Quadra®-concept biedt de oplossing met gestandaardiseerde productie, besparing van grondstoffen en bouwmaterialen, flexibele woonindeling en herplaatsbare binnenwanden. Quadra®-woningen zijn lichtgewicht, verplaatsbaar en herbruikbaar, waardoor ze een duurzame optie bieden voor toekomstige woonbehoeftes.

Onze missie

Binnen de traditionele woningbouwsector heeft tot op dit moment weinig innovatie plaatsgevonden. Er zijn de afgelopen jaren enkele woningfabrieken gebouwd waarin het open bouwproject is verplaatst naar een overdekte bouwplaats. Vanuit deze fabrieken worden zogenaamde prefab woningen in delen met zwaar transport naar de gewenste locatie gebracht en met speciale kranen binnen 24 uur op locatie opgebouwd. Werkomstandigheden zijn in de fabrieken zeer verbeterd en ook weeromstandigheden hebben geen invloed meer op het bouwproces.

Op het gebied van bouwmaterialen en productie heeft weinig innovatie plaatsgevonden. Prefabbeton, baksteen, kalkzandsteen, hout, glas en steenwol worden nog in grote hoeveelheden toegepast. Door telkens terug te vallen op het toepassen van traditionele bouwmaterialen is het vrijwel onmogelijk om ontwerp en innovatie proces optimaal te ontwikkelen.

Het aantal kopers en huurders die deze traditionele manier van bouwen omarmen neemt sterk af.

Hoge maandlasten, onnodig veel materiaalgebruik, inflexibele woningindeling en natuurlijke omgeving zijn beoordelingsmaatstaven die toekomstige gebruikers belangrijk vinden. Deze uitgangspunten zijn moeilijk implementeerbaar in traditionele bouwmethodieken en materialen.

Quadra® bouwsysteem

Alle Quadra® modellen bestaan uit modulaire geprefabriceerde bouwdelen die op locatie worden geassembleerd, met een minimale hoeveelheid gereedschap die nodig is. De fabricage vereist geen lassen ter plaatse.

De componenten worden in een pakket gekocht. Elk pakket bevat alle onderdelen die nodig zijn om één woningmodule te monteren.

Quadra® is een innovatief zelfbouwsysteem voor betaalbare woningen dat geleidelijk kan groeien naargelang de behoeften van de gebruikers.  Het systeem richt zich op de armste sociaaleconomische niveaus van de bevolking en kan worden gebouwd in rampgebieden en onbegaanbare gebieden.

De huizen zijn solide, waardoor het moeilijk is voor indringers om in te breken. In gebieden waar een gevoel van onveiligheid heerst, kan dit stress en angst verminderen en de kwaliteit van leven verbeteren.

Staalconstructie Quadra® Comfort

Onze visie

Dit bouwsysteem is samengesteld uit gestandaardiseerde constructiepanelen en zorgt ervoor dat het bouwproces snel en gemakkelijk verloopt, terwijl het minimale materiaalverbruik ervoor zorgt dat het een duurzame oplossing is.

  • Duurzaam: minder gewicht geeft direct inzicht in de hoeveelheid gebruikte grondstoffen. Daarnaast worden de ARBO omstandigheden verbeterd, bouw op locatie vereenvoudigd en transportbewegingen substantieel verlaagd.
  • Flexibiliteit: Quadra® woning heeft een hoge mate van flexibiliteit in samenstelling van de woning grootte, woningindelingen, demontage en hergebruik.
  • Standaardisatie: door een verregaande standaardisatie van product en productie zijn de onderdelen maatvast, hoge productkwaliteit, grote productie aantallen.

Meer weten?

Neem gemakkelijk contact met ons op.

Het verhaal achter Quadra

Traditionele woningbouw heeft weinig innovatie ondergaan, waardoor het moeilijk is om aan de wensen van toekomstige gebruikers te voldoen. Het QUADRA-concept biedt een oplossing met gestandaardiseerde productie, besparing van grondstoffen en bouwmaterialen, flexibele woonindeling en herplaatsbare binnenwanden. QUADRA-woningen zijn lichtgewicht, verplaatsbaar en herbruikbaar, waardoor ze een duurzame optie bieden voor toekomstige woonbehoeften.